W dobie cyfryzacji i dynamicznego rozwoju technologii, cyberbezpieczeństwo staje się kluczowym elementem działalności każdej organizacji. Zarówno przedsiębiorstwa, jak i instytucje publiczne muszą stawić czoła coraz bardziej złożonym zagrożeniom w cyberprzestrzeni. Kancelaria prawna KRW Legal oferuje kompleksowe doradztwo w zakresie cyberbezpieczeństwa, zapewniając wsparcie zgodnie z najnowszymi regulacjami prawnymi, takimi jak rozporządzenie DORA, dyrektywa NIS2 oraz ustawa o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa.

Kluczowe aspekty doradztwa w zakresie cyberbezpieczeństwa

Kancelaria KRW Legal specjalizuje się w obsłudze prawnej związanej z cyberbezpieczeństwem (https://krwlegal.pl/uslugi/cyberbezpieczenstwo), oferując swoje usługi szerokiemu spektrum podmiotów, w tym instytucjom finansowym, dostawcom usług ICT oraz operatorom usług kluczowych (OUK). Prawnicy kancelarii pomagają klientom dostosować ich działalność do wymogów przepisów, zapewniając zgodność z regulacjami oraz bezpieczeństwo operacyjne.

  • Wdrożenie przepisów rozporządzenia DORA – kancelaria przeprowadza szczegółową analizę luk w obszarze ICT, opracowując rekomendacje dotyczące wdrożenia wymogów rozporządzenia DORA, dostosowane do specyfiki i skali działalności klienta. Usługi obejmują identyfikację usług ICT, dostawców oraz ich podwykonawców, a także opracowanie strategii zarządzania ryzykiem związanym z korzystaniem z usług ICT.
  • Audyt regulacji wewnętrznych – prawnicy KRW Legal przeprowadzają audyty wewnętrznych regulacji klientów, sprawdzając zgodność z wymogami rozporządzenia DORA. Analiza luk regulacyjnych pozwala na dostosowanie wewnętrznych procedur i rozwiązań technicznych do obowiązujących przepisów.
  • Wsparcie operatorów usług kluczowych (OUK) – doradztwo prawne obejmuje również pomoc operatorom usług kluczowych w bieżącym wykonywaniu obowiązków wynikających z ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa. Prawnicy kancelarii pomagają w opracowaniu dokumentacji dotyczącej cyberbezpieczeństwa, zarządzaniu ryzykiem i incydentami, oraz spełnianiu wymogów organizacyjno-technicznych.

Usługi prawne dedykowane podmiotom finansowym i dostawcom usług ICT

Podmioty finansowe oraz dostawcy usług ICT znajdują się pod szczególną ochroną prawną ze względu na znaczenie ich działalności dla gospodarki. Kancelaria KRW Legal oferuje dedykowane usługi prawne, które obejmują:

  • Identyfikacja ryzyk i zarządzanie dostawcami usług ICT – kancelaria pomaga w identyfikacji ryzyk związanych z korzystaniem z zewnętrznych usług ICT oraz opracowuje polityki zarządzania tymi ryzykami. Wsparcie obejmuje przeprowadzanie badań i kontroli dostawców, a także prowadzenie rejestrów klauzul umownych dotyczących korzystania z tych usług.
  • Dostosowanie działalności do wymogów dyrektywy NIS2 – prawnicy kancelarii wspierają klientów w dostosowywaniu ich działalności do wymogów dyrektywy NIS2, która nakłada obowiązki związane z zarządzaniem cyberbezpieczeństwem na dostawców usług cyfrowych i operatorów usług kluczowych.

Reprezentacja w postępowaniach i kontrolach

Kancelaria KRW Legal – https://krwlegal.pl/ – oferuje również reprezentację klientów w postępowaniach kontrolnych i nadzorczych, a także w sprawach dotyczących kar pieniężnych nakładanych przez Komisję Nadzoru Finansowego (KNF). Usługi obejmują wsparcie na wszystkich etapach postępowania, od przygotowania dokumentacji po reprezentację przed organami nadzorczymi.

Kompleksowe doradztwo w zakresie cyberbezpieczeństwa

Cyberbezpieczeństwo jest nieodzownym elementem działalności każdej nowoczesnej organizacji. Dzięki wsparciu prawników z kancelarii KRW Legal, firmy mogą skutecznie zarządzać ryzykiem, zapewniając zgodność z obowiązującymi przepisami oraz bezpieczeństwo operacyjne. Kompleksowe doradztwo i specjalistyczne usługi prawne pomagają w tworzeniu bezpiecznego środowiska pracy, minimalizując ryzyko incydentów i naruszeń.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here