Wśród szykowanych w najbliższym czasie nowelizacji prawa w Polsce istotne miejsce zajmuje ta dotycząca zamówień publicznych. Z proponowanymi zmianami w ustawie Prawo zamówień publicznych warto zapoznać się już teraz. Niewątpliwie zakres proponowanych zmian i ich gruntowne przeorganizowanie będzie miało wpływ na funkcjonowanie wielu krajowych przedsiębiorstw.

Prawo zamówień publicznych

Już na 1 stycznia 2020 roku, planowane jest wejście w życie obecnie procedowanego projektu nowelizacji Prawa zamówień publicznych. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) to zbiór przepisów prawnych regulujących kompleksowo kwestie zamówień publicznych, tj. między innymi: zasady ogłaszania zamówienia i jego udzielenia, wszelkie tryby administracyjne, środki ochrony prawnej itp. Ustawa ta ma o tyle ważne znaczenie, że według jej zasad prawie 34 tysiące podmiotów zamawia realizację określonych usług czy też zamawia towary.

Planowane zmiany

Zmiany, które obejmuje projekt są zróżnicowane. Z jednej strony chodzi o umożliwienie większego dostępu firm do wzięcia udziału w przetargu publicznym, z drugiej – o ściślejszą realizację celów państwa, w tym zwłaszcza wspieranie realizacji celów strategicznych. Co ma znaleźć się w nowej ustawie? Na przykład poprawa systemu kontroli zamówień, zwiększająca jego efektywność. Nowe przepisy mają także położyć nacisk na takie przeprowadzanie konkursu, aby ważniejszym od niskiej ceny kryterium, stała się efektywność. 

Kolejną kwestią jest usprawnienie systemu odwoławczego w ramach zamówień publicznych. Z tym, jak i z podstawową procedurą wiąże się konieczność zmniejszenia wymogów formalnych i biurokratycznej pracy, hamujących cały proces. Procedowany projekt ma również na celu włączenie w większym stopniu w realizację zamówień publicznych strategicznych celów państwa. Jak zapowiadają twórcy projektu, jego istotnym założeniem jest również wyrównanie pozycji stron w postępowaniu oraz wprowadzenie katalogu klauzul abuzywnych, czyli takich, których zastosowanie w umowie i tak nie będzie rodziło skutków prawnych dla stron umowy. Więcej o zmianach w PZP można przeczytać na https://szkolenia-news.pl/nowelizacja-prawa-zamowien-publicznych-w-2019-roku/

Szkolenia z zamówień publicznych

Zakres planowanych zmian jest duży, a jak wiadomo, zawiłości prawne potrafią być trudne do zinterpretowania dla kogoś, kto prawem nie zajmuje się profesjonalnie na co dzień. Dlatego też, konieczne może być wprowadzenie pracowników, w zakresie obowiązków których leży zajmowanie się sprawami zamówień publicznych. Listę szkoleń z prawa zamówień publicznych udostępnia między innymi portal szkoleniowy eventis.pl. Szkolenia i kursy zarówno dla firm Wykonawców, jak i administracji publicznej, czyli Zamawiających pozwalają w krótkim czasie zdobyć wiedzę dotyczącą nowelizacji PZP. Warto takimi szkoleniami zainteresować się jak najwcześniej, aby być przygotowanym, gdy zmiany prawne, kiedy te ostatecznie wejdą w życie. 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here