Oficjalnie w naszym kraju Prawem Wykonywania Zawodu Fizjoterapeuty (PWZF) legitymuje się ponad 50 tysięcy osób. Większość z nich realizuje swoje świadczenia prywatnie lub łączy własną działalność gospodarczą z pracą w szpitalu, czy też przychodni. W sektorze prywatnym ceny godzinnych wizyt sięgają 50-150 złotych w zależności od regionu. Nie dziwi zatem fakt, iż coraz więcej młodych ludzi rozważa studia na kierunku fizjoterapia. Czy taki kierunek rozwoju swojej kariery zawodowej jest korzystny finansowo i dobrze rokuje na przyszłość?

Fizjoterapia studia – czy studia są konieczne?

Od 1 czerwca 2018 roku świadczenia medyczne w zakresie fizjoterapii mogą udzielać wyłącznie osoby, które legitymują się PWZF. Jedynym sposobem na uzyskanie tego dokumentu jest ukończenie 5-letnich studiów magisterskich w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnym. Ma je w swojej ofercie programowej wiele uczelni prywatnych oraz medycznych uczelni publicznych. Jedną z nich jest Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie. Z jej ofertą kształcenia na kierunku fizjoterapia można się zapoznać na stronie internetowej mum.edu.pl/studia-jednolite-magisterskie-fizjoterapia.

Fizjoterapia studia – jakie umiejętności zdobywa student?

Fizjoterapia studia. Kierunek ten przygotowuje swoich absolwentów do praktycznego wykonywania zawodu fizjoterapeuty. Studenci podczas zajęć teoretycznych, klinicznych i praktyk zawodowych zdobywają niezbędną wiedzę oraz doświadczenie. Absolwenci odbierający dyplom posiadają między innymi umiejętności:

  • przeprowadzania diagnostyki fizjoterapeutycznej z wykorzystaniem dedykowanego sprzętu specjalistycznego,
  • obsługi i odpowiedniego doboru urządzeń pozwalających na wykonywane zabiegów fizjoterapeutycznych, 
  • doboru, wykonania i interpretacji testów czynnościowych,
  • planowania i realizacji ścieżki diagnostyczno-terapeutycznej u pacjentów dorosłych oraz pediatrycznych,
  • współpracy w zespołach fizjoterapeutycznych i lekarsko-fizjoterapeutycznych.

Wiele uczelni, w tym wspomniana wcześniej Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie, oprócz przedmiotów medycznych realizuje na kierunku fizjoterapia również zajęcia z zakresu ekonomii, marketingu, czy też zarządzania. Sprawia, to iż fizjoterapia studia przygotowują nie tylko do pracy zawodowej, ale i funkcjonowania na wolnym rynku pracy.

Osobnym tematem są studia podyplomowe fizjoterapia. Dedykowane są one magistrom fizjoterapii, którzy chcą poszerzyć swoją wiedzę, a tym samym zakres swoich umiejętności diagnostyczno-terapeutycznych, organizacyjnych oraz ogólnozawodowych. Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie realizuje na przykład studia podyplomowe na następujących kierunkach:

  • terapia pedagogiczna uczniów z zaburzeniami rozwoju,
  • zarządzanie zasobami ludzkimi,
  • zarządzanie prawem medycznym,
  • organizacja i zarządzanie w służbie zdrowia.

Słowem zakończenia, fizjoterapia jest kierunkiem studiów, który pozwala na realizowanie przyszłościowego, wolnego zawodu. W połączeniu ze studiami podyplomowi pozwala na łatwe odnalezienie się na rynku pracy i uzyskanie dobrych zarobków. 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here