Zarządzanie projektem definiuje się jako możliwość inicjowania, planowania, wykonywania, kontrolowania i zamykania pracy zespołu w celu osiągnięcia celów i spełnienia określonych kryteriów. Jest to więc bardzo szerokie zagadnienie, które skupia wokół siebie wszystko to, co jest składową sukcesu w budownictwie.

Znaczenie zarządzania projektami w budownictwie 

Projekty budowlane mogą być dość stresujące i trudne – nawet dla doświadczonych specjalistów w zakresie zarządzania projektami. Jest wiele czynników, które należy uwzględnić przy każdej budowie, modernizacji lub renowacji. Od znalezienia najlepszej oferty i postępowania z dostawcami i wykonawcami, po podejmowanie ważnych decyzji finansowych. Kierownik projektu jest więc niezbędnym ogniwem, które zapewni sprawne funkcjonowanie wszystkich procesów. Efektywne zarządzanie sprawi, że klient otrzyma zrealizowany projekt budowalny, który spełni jego oczekiwania. 

Wczesne inwestycje w planowanie, programowanie i projektowanie mogą przynieść korzyści i pozwalają uniknąć niepotrzebnych kosztów i opóźnień. Prace budowlane czy remontowe, a w szczególności pełne modernizacje, wymagają dobrego zarządzania projektem. Istnieje wiele części składowych podczas tego procesu, które muszą być idealnie do siebie dopasowane, aby uzyskać pomyślny wynik. 

Umiejętności kierownika projektu 

Niezależnie od sytuacja projekty w budownictwie zawsze powinny być ukończone na czas i w ramach budżetu, a także spełniać określone przepisy budowlane. Kluczowe są silne umiejętności komunikacyjne, zdolność do podejmowania decyzji, rozwiązywania problemów i konfliktów. Zarządzanie czasem, kontrola kosztów, znajomość prawa i bezpieczeństwa na miejscu pracy oraz doświadczenie w procesie budowlanym – są to cenne atuty, które przydają się kierownikowi projektu. 

Osoby i przedsiębiorstwa, które chciałby wziąć udział w szkoleniu dotyczącym zarządzania projektem według FIDIC, mogą przeczytać więcej o kursie na stronie: https://szkolenia.bureauveritas.pl/.  

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here