Ile lat pracy do emeryturyPraca zawodowa jest nierozłączną częścią naszego życia towarzyszącą nam do późnego wieku. Dla większości z nas ta wymarzona, dzięki której spełniamy się zawodowo jest sprawą priorytetową. Niemniej w życiu każdego człowieka nadchodzi moment, kiedy to musi on zwolnić bieg swego życia i pomyśleć o przejściu na emeryturę. Na tym etapie swego życia emeryt może cieszyć się beztroskim życiem pełnym relaksu i wypoczynku.

Ze względu na podeszły wiek, w życiu każdego z nas nadchodzi czas kiedy to zaczyna brakować nam siły na wykonywanie pracy zarobkowej. Wówczas to każda ubezpieczona osoba nabywa prawo do emerytury po osiągnięciu odpowiedniego wieku. Emerytura jest świadczeniem pieniężnym, które to ma na celu zabezpieczenie bytu na starość. Przejście na emeryturę jest bardzo dużą zmianą w życiu każdego człowieka. Przed emerytem otwierają się nowe możliwości oraz kolejny, niezwykły etap życia. Jakie trzeba spełnić warunki, aby móc przejść na emeryturę?

Kiedy na emeryturę może przejść kobieta, a kiedy mężczyzna?

Często zastanawiamy się ile lat pracy do emerytury nam jeszcze brakuje oraz w jakiej wysokości będziemy pobierać świadczenie. Obecnie po nowelizacji ustawy emerytalnej obowiązującej od dnia 1 października 2017 roku na emeryturę w powszechnym wieku mogą przechodzić kobiety mające sześćdziesiąt lat oraz mężczyźni w wieku sześćdziesięciu pięciu lat. Warto wiedzieć o tym, że wypracowane lata do emerytury mają zdecydowany wpływ na jej wysokość. Zgodnie z tą obowiązująca ustawą po osiągnięciu wieku emerytalnego będzie można zacząć pobierać emeryturę albo nadal spełniać się zawodowo. Kiedy na emeryturę zachcemy przejść ostatecznie będzie zależało od naszej woli oraz samopoczucia. Jeśli pozwoli nam na to nasze zdrowie i siła to po osiągnięciu wieku emerytalnego będziemy mogli nadal pracować, by kilka lat później pobierać wyższe świadczenie.

Praca w jakich zawodach uprawnia do emerytury w niższym wieku?

Nieco inne wypracowane lata do emerytury muszą mieć osoby wykonujące pracę w uprzywilejowanych zawodach. Wśród nich można wymienić nauczycieli, górników czy kolejarzy. Te określone przepisami prawa jednostki mogą przejść na emeryturę w obniżonym wieku, który jest dla nich powszechnym wiekiem emerytalnym. Zatem kiedy na emeryturę mogą przejść te grupy społeczne. Szczegółowe zasady przyznawania emerytur nauczycielskich, górniczych i nauczycielskich określają odrębne przepisy ustawowe. Jako przykład można tu wymienić górników. Mężczyźni pracujący w tym zawodzie muszą przepracować 25 lat, a kobiety 20 lat, w tym co najmniej dziesięć lat w górnictwie.

Emerytura pomostowa – komu i kiedy przysługuje?

Praca w szczególnych warunkach związana jest z dużym ryzykiem narażenia swojego zdrowia, w związku z tym wraz z wiekiem pracownika wzrasta ryzyko trwałego uszkodzenia zdrowia na skutek wykonywania obowiązków zawodowych w szczególnych warunkach środowiska pracy, determinowanych siłami natury lub procesami technologicznymi. Dla takich ludzi z dniem 1 stycznia 2009 roku weszła w życie ustawa o emeryturze pomostowej. Jest to świadczenie pieniężne przeznaczone dla pracowników, którzy to wykonywali pracę zawodową w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, ale nie nabyli uprawnień do wcześniejszej emerytury. Prawo do „pomostówki” ma ubezpieczony, który urodził się po dniu 31 grudnia 1948 roku i przepracował w szczególnych warunkach co najmniej 15 lat. Ponadto musi on osiągnąć wiek wynoszący co najmniej 55 lat w przypadku kobiet oraz co najmniej 60 lat w przypadku mężczyzn. Osoby te muszą posiadać okres składkowy i nieskładkowy wynoszący co najmniej 20 lat dla kobiet i 25 lat dla mężczyzn. Kolejnym warunkiem jaki należy spełnić, aby otrzymać to świadczenie jest rozwiązanie z pracownikiem stosunku pracy. Warto wiedzieć, o tym że członkowie rodziny zmarłego, któremu przysługiwało prawo do emerytury pomostowej mogą w przypadku jego śmierci otrzymać rentę rodzinną. Wysokość podstawy „pomostówki” obliczana jest metodą kapitałową. Jej wysokość zależy od stanu konta emerytalnego oraz zwaloryzowanego kapitału początkowego. Zgromadzone środki dzieli się przez przewidywaną długość życia potencjalnego świadczeniobiorcy. Oznacza to, że im dłużej ubezpieczony pracował przed 1999 rokiem, tym jego świadczenie będzie większe.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here