Z początkiem 2020 roku ma nastąpić pełna elektronizacja w zakresie prowadzenia ewidencji odpadów, rejestru podmiotów wprowadzających produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami, a także sprawozdawczości w tym zakresie. Sporo podmiotów ma wątpliwości czy w stosunku do nich występuje obowiązek rejestracji w BDO. Firmy, które pomimo obowiązku rejestracji nie dopełnią formalności mogą narazić się na kary finansowe sięgające aż 1 mln zł.

BDO jest to baza danych o odpadach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami. Znajdują się w niej dane o podmiotach, które wprowadzają na rynek produkty, produkty w opakowaniach oraz gospodarujących odpadami. Tego rodzaju wpisu zobowiązani są dokonać prawie wszyscy przedsiębiorcy. Szczegółowy katalog podmiotów, które muszą znaleźć się w rejestrze BDO zawiera art. 50 ust.1 ustawy o odpadach. Wymienieni zostali tutaj wytwórcy odpadów, osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki nieposiadające osobowości prawnej będące w posiadaniu odpadów.

Zatem rejestracja do BDO małych firm jest wymagana przepisami prawa. Konieczne jest wykonanie tej rejestracji między innymi przez: sklep spożywczy, warsztat samochodowy, gabinet lekarski, firmę remontową, warsztat rzemieślniczy, gabinet stomatologiczny, firmę budowlaną, producentów baterii i akumulatorów, producentów sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz prowadzących profesjonalną działalność w zakresie transportu odpadów.

Za wytwórcę odpadów należy uznać jednostkę której działalność powoduje powstanie odpadów, a także zakłady, które zajmują się wstępną obróbką, mieszaniem lub innymi czynnościami powodującymi zmianę składu lub charakteru tych odpadów. W tym miejscu należy wspomnieć, iż wytwórcą odpadów powstających na wskutek świadczenia usług są podmioty wykonujący remonty obiektów, rozbiórki, budowy, czyszczenia zbiorników lub urządzeń. Ponadto obowiązkiem wpisu objęci są przedsiębiorcy, którzy na obszar RP wprowadzają opony, pojazdy, oleje, baterie ,akumulatory oraz sprzęt elektryczny i elektroniczny. Rejestracja ta obowiązuje również wytwórców, importerów i wewnątrzwspólnotowych nabywców opakowań.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here